A A A

ZAPROSZENIE - WEZWANIE

W imieniu Zarządu Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego,
informuję, iż Sejmik Nadzwyczajny dotyczący wyboru Prezesa Związku
odbędzie się w dniu 21 października 2009r. o godzinie 17.00
w Bibliotece Publicznej w Koninie ul. Dworcowa
(dawny NBP – sala na I piętrze)

Prosimy o powiadomienie delegatów z listy Waszego Klubu
wybranych na XII Sejmik Sprawozdawczo Wyborczy w 2008r.


Kluby, które zalegają z płatnościami składki członkowskiej do KnOZŻ
proszę o uregulowanie należności.


Koniński Okręgowy Związek żeglarski
P. O. PREZES
Roman Latanowicz


Rozwiewając pogłoski - niejasności związane z nadchodzącymi wyborami:

- Rezygnacja byłego Prezesa spowodowała statutowe zwołanie Sejmiku Nadzwyczajnego ( Statut Kn OZŻ - Rozdział 4;§ 13;p.5)

- Sejmik Nadzwyczajny zostaje zwołany w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających ( Statut Kn OZŻ - Rozdział 4;§ 13;p.5)

- W sejmiku nadzwyczajnym biorą udział delegaci wybrani na ostatni Sejmik Zwyczajny (Statut Kn OZŻ - Rozdział 4;§ 18;p.3)