A A A

Nadzwyczajny Sejmik KnOZŻ21 października 2009 r. od godziny 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie przy ul. Dworcowej
obradował Nadzwyczajny Sejmik Wyborczy Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
Zadaniem Sejmiku było wybranie nowego Prezesa KnOZŻ.

Delegaci na stanowisko Prezesa KnOZŻ wybrali dotychczasowego
Wiceprezesa, Kol. ROMANA LATANOWICZA.


Gratulujemy, życząc sukcesów w trudnym okresie dla KnOZŻ.