A A A

RADIO PLANETA - KONIN
W dniu dzisiejszym tj. 18.12.2009r.
w Radiu Planeta o godzinie 16.00
został przeprowadzony wywiad z PREZESEM KnOZŻ.
Zapraszamy do posłuchania

Pliki do ściągnięcia na swój komputer:

W S T Ę P - wersja mp3 - w s t e p .mp3
W S T Ę P - wersja wideo - w s t e p.wmv

ROZMOWA - wersja mp3 - r o z m o w a.mp3
W S T Ę P - wersja wideo - r o z m o w a.wmv