A A A

PROŚBA DO KLUBÓW ZRZESZONYCHNa ręce KnOZŻ wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta Konina,
z prośbą o uzupełnienie danych dotyczących Stowarzyszeń do jakich i KnOZŻ należy.

Tak więc, zwracamy się i my z prośbą do WAS
Komandorów podległych Klubów,
o przekazanie w trybie p i l n y m
aktualnych informacji na temat Waszych Klubów:

- lista zrzeszonych klubowiczów - możliwy kontakt e-mail;
- sprawozdanie z działalności klubu /przebieg i odbyte w roku minionym zawody, imprezy/;
- władze klubu;
- stan posiadania klubowego sprzętu pływającego;
- zarys historii klubu;
- aktualne dane tele-adresowe klubu;
- kopia aktualnego dokumentu KRS;
- kopia aktualnego dokumentu REGON;
- kopia aktualnego dokumentu NIP.


Za pomoc i okazane zrozumienie - już dziś DZIĘKUJEMY
ZARZĄD KNOZZ