A A A

PODZIĘKOWANIE Z URZĘDU MIASTANa ręce KnOZŻ wpłynęło pismo
z Urzędu Miasta
od Prezydenta Miasta Konina
o następującej treści:


Pan Roman Latanowicz
Przekazuję Panu serdeczne podziękowania
za pracę na rzecz rozwoju kultury fizycznej
w Koninie w 2009 roku.

Życzę wszelkiej pomyślności i kolejnych sukcesów
w życiu prywatnym i zawodowym.
"

Prezydent Miasta Konin
Kazimierz Pałasz