A A A

P O D Z I Ę K O W A N I EW dniach 13-14 września w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem w klasie F 5-10.


Do Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
wpłynęło pismo od Zarządu Gminnego Klubu Modelarskiego "SOKÓŁ" z Witkowa
z podziękowaniami za pomoc w organizacji Mistrzostw Polskich Jachtów Żaglowych
sterowanych radiem klasy F5 - 10.-- OBSZERNA RELACJA Z ZAWODÓW --