A A A

Po spotkaniu Zarządu OZŻ


Dnia 13.05.2009 odbyło się spotkanie Zarządu na którym mocno został poruszony temat dotychczasowej działalności Okręgowego Związku i założeń statutowych, które według większości członków Zarządu nie są wypełniane.[warto przypomnieć]

Prezes uchwałą Zarządu został poproszony o wyjaśnienie:

  • co związek chce robić w swojej kadencji, uściślając poszczególne lata

  • dlaczego do tej pory nie zorganizowano żadnego szkolenia pod auspicjami Kn OZŻ


Te pytania i wiele innych kierowanych konkretnie pod kierunkiem Prezesa zostały bez odpowiedzi.

W dobie kiedy Związek nie spełnia swojej misji trzeba konkretnie odpowiedzieć - po co jest i co chce osiągnąć.

Z tematów, które zostały zaproponowane przez Prezesa a z racji ożywionej dyskusji zostaną zapewne poruszone na kolejnym spotkaniu :
  • nowe biuro
  • poszukiwania księgowej
  • kalendarz imprez KnOZŻ