A A A

PISMO Kn OZŻ
DO REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W związku z pojawiającymi się rokrocznie wątpliwościami żeglarzy
związanymi z umiejscowieniem linii wysokiego napięcia biegnącej przez jezioro Mikorzyńskie
Zarząd Kn OZŻ wystosował pismo do RZGW o udzielenie odpowiedzi na te wątpliwości.
Pismo zostało także skierowane do Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" SA.ODPOWIEDŹ RZGW
NA PISMO Kn OZŻ
W piśmie RZGW skierowanym do Kopalni Węgla Brunatnego "KONIN" SA,
także do wiadomości Kn OZŻ, Z-ca Dyrektora mgr inż. Witold Kamiśni
prosi o dokonanie pomiarów odległości pionowej linii energetycznej na jeziorze Mikorzyńskim.P I S M A