A A A

OKRĘGOWE ZAKOŃCZENIE SEZONU 2009
Konin-Pątnów 10.10.2009r


Termin i miejsce regat:

Regaty odbędą się w dniu 10.10.2009 r. na akwenie j. Pątnowskiego
w klasach: omega sport , omega standard , T1 , T2 , T3 , Optimist .
Warunkiem dla uruchomienia regat w klasie jest zgłoszenie min. 3 załóg.
Szczegóły w instrukcji żeglugi w dniu regat.


Organizatorzy regat:

Organizatorami regat są: KnOZŻ oraz KŻ przy KWB “KONIN”