A A A

Oferta KnOZŻNa podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Żeglarstwa

  • przeglądy techniczne oraz rejestracja łodzi żaglowych i motorowych,

  • wydawanie dokumentów rejestracyjnych,

  • nadzór nad szkoleniami żeglarskimi,

  • egzaminowanie na stopnie żeglarskie,

  • wydawanie patentów żeglarskich,

  • organizacja regat, zlotów, spływów żeglarskich.