A A A

MŁODSZY INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA,
INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ
Licencjonowana Szkoła Żeglarstwa PZŻ Klubu Żeglarskiego "Odlewnik" Śrem
organizuje kurs na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa i Instruktora Żeglarstwa PZŻ.
Informacje i zapisy na stronie KLUBU ŻEGLARSKIEGO.

K O N T A K T