A A A

Po raz kolejny z satysfakcją informujemy,
że Klub Żeglarski przy KWB Konin
prowadzi nabór chetnych na kurs instruktorów PZŻ.
Zgłoszenia będą przyjmowane do końca lutego 2014 roku.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres Klubu:

kz@kwbkonin.pl

 

Prezes KnOZŻ
Roman Latanowicz