A A A

Zawiadomienie o Regatach
Kujawsko – Pałucka Operacja Żagiel – 2009
Yacht Klub Polski Inowrocław zaprasza do udziału w regatach „Kujawsko – Pałuckiej Operacji Żagiel – 2009”
w ramach których, odbędą się Regaty o BŁĘKITNA WSTĘGA - KPOZŻ.

1. Termin regat: 15 – 16 sierpień 2009 r.

2. Miejsce regat: Przystań Żeglarska YKP Inowrocław w Łącku k/Pakości nad jeziorem Mielno.

3. Przepisy:
- regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2005-2008,
- przepisami Polskiego Związku Żeglarskiego,
- zawiadomieniem o regatach i instrukcją żeglugi,
- przepisami Regulaminu Regat BŁĘKITNA WSTĘGA zatwierdzonego przez Zarząd KPOZŻ w dniu 26.03.2007 r.

4. Uczestnicy:
- klasy uczestniczące w regatach: T-1, T-2, T-3, OMEGA,
- przewidujemy również start klasy „Wolna”,
- w regatach mogą startować zawodnicy posiadający uprawnienia zawarte w kwestionariuszu pomiarowym i w oświadczeniu prowadzącego jacht.

5. Zgłoszenia i termin pierwszego wyścigu:
- wstępne zgłoszenia z możliwością rezerwacji noclegów, prosimy przesyłać na adres organizatora na dwa tygodnie przed terminem regat,
- zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu poprzedzającym pierwszy wyścig w godz.17.00-20.00 i w dniu rozpoczęcia regat w godz. 08.00 - 09.00,
- sprawdzenie danych jachtu do wyliczenia współczynnika Vi przez Sędziego technicznego odbywać się będzie w godz. 15.00 - 20.00 w dniu poprzedzającym regaty i w dniu regat w godz. 08.00-09.00,
- pierwszy wyścig regat rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 11.00.Inowrocław, dnia 30.07.2009 r.

K o m a n d o r Yacht Klubu Polski Inowrocław
Jacek BynerWIĘCEJ INFORMACJI