A A A

KOMUNIKAT ZARZĄDU Kn OZŻ


W dniu 22.06.2009 do Zarządu Kn OZŻ wpłynęło pismo dotyczące rezygnacji z funkcji Prezesa Kn OZŻ z dniem 1.07.2009.
W piśmie sam zainteresowany jako powód podaje przyczyny osobiste.