A A A

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
K O M U N I K A T - 18.06.2009Od dnia 10.06.2009r. przywrócona zostaje żegluga na K. Ślesińskim na odc. km 0,43 do 7,95

- natomiast od dnia 15.06.2009 do 19.06.2009
wyłączona będzie z eksploatacji śluza w Morzysławiu w km 043 kanału
(będzie zaszandorowana).
.
.
W dniach 22.06.2009 - 03.07.2009 przeprowadzana jest konserwacja śluz na kanale Ślesińskim.
W związku z tym droga wodna na Gopło będzie zamknięta.