A A A

KIERUNEK STUIÓW - NAWIGACJAW Dolnośląskiej Szkole Wyższej utworzono nowy kierunek studiów:
NAWIGACJA specjalność: żegluga śródlądowa (studia inżynierskie – 7. semestralne).

Rekrutacja do 13. września 2009 R.,

Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 9
Wrocław


Rejestracja: http://rekrutacja.dsw.edu.pl

Rozpoczęcie zajęć – październik 2009 r.

Pomysłodawcą realizacji kierunku studiów nawigacja w specjalności żegluga śródlądowa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w tym autorskiego programu nauczania zatwierdzonego przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2008 r., jest specjalista w zakresie nawigacji - dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. DSW.


Serdecznie zapraszamy

dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. DSW
Promotor Specjalności i autor programu

dr Stanisław Jakubowicz
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
ULOTKA