A A A

Wyprawy morskieKoniński Okręgowy Związek Żeglarski działał również w zakresie organizacji wypraw morskich, co umożliwiło niejednemu konińskiemu żeglarzowi zasmakowanie morskiego życia oraz odwiedzenie „kawałka świata”. Największym rejsem morskim organizowanym przez KnOZŻ była wyprawa „Karaiby ‘86” Jej głównym organizatorem był Adam Trzos.
wyprawa morska Wyprawa rozpoczęła się 19 października 1986 roku (co daje nam przy tej okazji kolejny jubileusz – 20-tą rocznicę rozpoczęcia tegoż rejsu) zaokrętowaniem na jachcie s/y Jan z Kolna I-ego etapu w Gdyni, a zakończyła się 3 lipca 1987 roku wyokrętowaniem IV-ego etapu również w Gdyni. Podczas tego rejsu przepłynięto przeszło 15 tysięcy mil morskich. W całej wyprawie wzięły udział 42 osoby. I i IV etap prowadził Kpt. Aleksander Bereśniewicz, II etap – Kpt. Krzysztof Zawirski, a III etap – Kpt. Sławomir Biłozor.
Dzięki staraniom Komisji Morskiej KnOZŻ udało się zorganizować inne równie ciekawe rejsy, w których udział brali żeglarze konińscy. Rejsy po Morzu Bałtyckim do Szwecji, Danii i Norwegii, rejsu do Londynu, Amsterdamu, Hamburga czy Kilonii. W 1976 roku odbył się rejs z Casablanki do Burga w Bułgarii przez całe Morze Śródziemne na jachcie s/y Boliński. Ponadto działania Związku wspierały organizowane rejsy przez poszczególne kluby z regionu konińskiego. Wymienić tu można rejs organizowany w 1994 roku przez Klub Żeglarski Energetyk do Hiszpanii i Portugalii, rejsy organizowane przez Klub Żeglarski Hutnik po Adriatyku. Żeglarze konińscy brali udział w regatach Baltic Traditional oraz pływali po wodach Morza Śródziemnego na jachcie s/y Polonus do Hiszpanii i Włoch. Wszystkie te wyprawy dawały naszym żeglarzom dużo radości i satysfakcji, ale przede wszystkim poszerzały ich umiejętności i doświadczenie. Coraz większą grupę żeglarzy stanowili ludzie posiadający znacznie większą wiedzę, niż ta która jest niezbędna do uprawiania żeglarstwa na naszych lokalnych akwenach. W szeregach naszych żeglarzy znalazły się osoby posiadające patenty sterników morskich oraz te najwyższe – kapitańskie.
Grupa zaangażowanych żeglarzy w ostatnich latach ponownie uczestniczyła w rejsach żeglarskich morskich na wielu akwenach takich jak Morze Śródziemne, Ocean Atlantycki, Morze Egejskie, Morze Adriatyckie, Morze Bałtyckie, Morze Północne oraz Fiordy Skandynawskie, Karaiby i wiele innych.

Działalność sportowadziałalność sportowa Koniński Związek Żeglarski prowadził również działania w sferze sportowej uprawiania żeglarstwa. Imprezy sportowe organizowane na naszych jeziorach wpisały się na stałe do kalendarza. Głównymi organizatorami regat były i są do dziś kluby żeglarskie takie jak „Bryza”, „Hutnik” czy Klub Kopalni „Konin”. Członkowie tych klubów startowali w regatach, walczyli i osiągali wysokie lokaty. Chlubą dla nas może być udział ich w Mistrzostwach Polski i Europy, Mistrzostwach Świata oraz Igrzysk Dobrej Woli, ale najważniejsze jest to, że w naszym gronie – żeglarzy konińskich mamy mistrzów i wicemistrzów kraju i naszego kontynentu.
W tym miejscy należy przytoczyć kilka nazwisk tych osób, które w zmaganiach sportowych osiągnęli najlepsze wyniki: Janusz Morkowski, Piotr Stolarski, Stanisław Arasimowicz, Mietek Knasiecki, bracia Kotlewscy, Leszek Glanowski, Grzegorz Zimny, rodzina Rybackich, Grzegorz Pińkowski, Andrzej Kuberski, Zdzisław Dudek, Maciej Barszcz.

Działalność szkoleniowarodzaje i typy ożaglowania Środowisko żeglarskie tworzą ludzie z pasją, jednak bardzo istotne jest emanowanie tą pasją na innych, aby poszerzać tę grupę. Nie zapomniano w szeregu zadań Związku o realizacji bardzo ważnej funkcji – szkoleniowej. Od lat organizowane są kursy żeglarskie na stopnie żeglarza i sternika jachtowego. Organizacją tą zajmował się sam Związek, ale też poszczególne kluby prowadziły kursy, których patronat obejmował KnOZŻ. Dzięki tym staraniom rok rocznie grono osób posiadających uprawnienia poszerzało się, nie wszyscy „połknęli bakcyla”, jednak spora grupa poszerzyła szeregi tutejszych żeglarzy.Podczas kursów szkoleni byli dorośli, jednak zawsze starano się organizować dla dzieci kursy, połączone z wypoczynkiem. Zawsze w obrębie naszego związku działała duża grupa osób posiadających uprawnienia z zakresu instruktora żeglarstwa. Mimo zmieniających się przepisów prawnych grupa ta jest nadal silna, dzięki zorganizowanemu przez Klub Żeglarski przy Kopalni „Konin” kursowi na stopień instruktora żeglarstwa zwiększyła się znacznie ilość osób uprawnionych do prowadzenia przeszkolenia oraz do prowadzenia egzaminów. węzeł ratowniczy W 2003 roku przeprowadzono kurs na Sędziego sportowego, w którym wzięło udział ok. 15 osób i uzyskało niezbędne uprawnienia do prowadzenia regat sportowych.
Od kilku już lat część teoretyczna kursów prowadzona jest na najwyższym poziomie, wykłady prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych, zawierających bogaty materiał podany w sposób przejrzysty i interesujący dla uczestników kursu. Forma taka została wprowadzona do stosowania przez Bronisława Kamińskiego, głównego szkoleniowca oraz egzaminatora na stopnie żeglarskie w naszym regionie, który mimo upływu czasu (bo działalnością tą para się od przeszło 20 lat) stara się cały czas, aby kursy prowadzone były w sposób ciekawy i atrakcyjny.

Działalność kulturalnaW latach 1987 – 2003 w Koninie przy współudziale Klubu Żeglarskiego Kopalni „Konin” dzięki zaangażowaniu Darka Zbierskiego organizowana była przez KnOZŻ impreza o charakterze ogólnopolskim Spotkanie Śpiewających Żeglarzy „Złota Szekla”. W festiwalu tym brały udział zespoły amatorskie i zawodowe, soliści i debiutanci z okręgu konińskiego jak i z całej Polski, często na festiwalu goszczono zespoły oraz solistów z zagranicy. Podczas festiwalu organizowane były wystawy filatelistyczne o tematyce morskiej oraz kolportaż nagrań i śpiewników żeglarskich. Widownię imprezy tej stanowili nie tylko żeglarze, impreza zasłynęła na tyle, że mieszkańcy Konina i okolic „niezwiązani z wodą” równie chętnie zajmowali miejsca przed sceną, aby podziwiać wykonawców szant i piosenki żeglarskiej.
krajobraz Kluby przy silnym wsparciu KnOZŻ organizowały imprezy, podczas których odbywały się regaty wliczane do klasyfikacji Grand Prix, wśród najważniejszych wymienić można „Regaty Barbórkowe”, „Regaty Papieskie”, „Błękitne Wstęgi Jezior”. Imprezy te stanowiły okazję do licznych spotkań żeglarzy.
„Regaty Barbórkowe” organizowane przez Klub Żeglarski przy Kopalni Konin miały swoje początki w latach 60-tych, imprezy te cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ są jedną z nielicznych imprez na terenie całego kraju, które organizowane są o tak niepopularnej porze roku jak zima. Gośćmi na tych imprezach są żeglarze z całej Polski. Akwen na którym odbywają się regaty to Jezioro Pątnowie, które nie zamarza dzięki działalności elektrowni zlokalizowanej w pobliżu i korzystającej z zasobów wody tego jeziora w celach chłodniczych. Dodatkową atrakcją jest często padający śnieg, który niecodziennie wygląda na pokładach jachtów i pomiędzy żaglami.
Podczas ostatniej wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce, na drodze jego pielgrzymki była Bazylika w Licheniu, co zainspirowało konińskich żeglarzy do zorganizowania imprezy z tej okazji. Żeglarze korzystając z możliwości dotarcia do Lichenia przez Jezioro Licheńskie zorganizowali imprezę, która objęła wizytę w sanktuarium oraz Regaty Papieskie. Niestety na co dzień żegluga tym szlakiem jest niemożliwa ze względu na próg wodny, jednak tym razem działania organizatorów imprezy doprowadziły do tego, aby wszystkie jednostki pływające uczestniczące w imprezie mogły przedostać się przez Kanał Licheński i dotrzeć do specjalnie przygotowanych na tę okazję w Licheniu nowych pomostów.

Rekreacja i wypoczynekkrajobraz Żeglarstwo to przede wszystkim wypoczynek i rekreacja. Żeglarze z naszego regionu już od lat biorą udział w rodzinnych rejsach organizowanych przez ich rodzime kluby na wodach śródlądowych w kraju. Poszczególne kluby żeglarskie dbają o to, żeby rejsy odbywały się na atrakcyjnych akwenach, na dobrze wyposażonych jednostkach. Wspomnienia z tych rejsów są dla wszystkich ich uczestników niezapomniane.
Od kilku lat Koniński Związek Żeglarski organizuje rejsy, a w zasadzie spływy po rzece Warcie. Są to wyprawy krótkie np. do Lądu, ale bywały też i takie do Szczecina poprzez Odrę oraz do Gdańska przez Brdę i Wisłę. Dla żeglarzy jest to zupełnie nowe doświadczenie, jednak mają oni możliwość poznania pięknego szlaku, o którym ostatnio zapomniano. Rejs jachtem przez Wartę i Odrę do Zalewu daje możliwość zwieńczenia wyprawy żeglowaniem po dużym akwenie wodnych o charakterystyce już morskiej. W 2006 roku zrobiono Wielką Pętlę – wyprawa obejmowała Konin, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz i znów Konin.

Działalność technicznaZwiązek od samego początku prowadził działalność techniczną obejmującą rejestrację jachtów oraz przeglądy techniczne jednostek pływających. Ponadto zainteresowani armatorzy mogli uzyskać zawsze informacje na temat produkcji i dystrybucji sprzętu pływającego, osprzętu i wyposażenia jachtów oraz warunków eksploatacji jachtów i silników. Okręg zawsze służył pełną informacją w zakresie wymagań rejestracyjnych, oznakowania i wyposażenia jachtów śródlądowych. Na koniec warto dodać, że działalność ta była prowadzona nie tylko na potrzeby zrzeszonych klubów, ale również prywatnych armatorów niezrzeszonych.
W miejscu tym również warto wspomnieć, że z szalup okręgowych powstały takie jednostki jak „Elabor”, „Duma Bosmana” i „Bryza” użytkowane przez poszczególne Kluby Żeglarskie,