A A A


NAZWA: Klub Żeglarski przy Jednostce Wojskowej 3293
ADRES: 62-430 Powidz, ul. Witkowska 8
KOMANDOR: Henryk Kątny