A A A

KONKURSU FOTOGRAFICZNY
„ŻEGLARSTWO – MOJA PASJA”



Organizatorem konkursu jest Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego „KONIN” w Kleczewie S. A.
przy współpracy Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej walory żeglarstwa regatowego, rekreacyjnego
oraz pływania rodzinnego jak i innych związków tego sportu z regionem konińskim.
Nadesłane prace powinny także w dowolny sposób połączyć własne zainteresowania (żeglarstwo)
z niekonwencjonalnym pokazaniem uroków Ziemi Konińskiej.
W konkursie może wziąć udział każda osoba, która amatorsko zajmuje się fotografią
oraz uprawia żeglarstwo – lub interesuje się nim.
Fotografie należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Klubu Żeglarskiego przy KWB „KONIN” ul. Ślesińska 42; 62 – 506 Konin.


Termin złożenia prac upływa z dniem 15 stycznia 2010.
S Z C Z E G Ó Ł Y


regulamin konkursu

zgłoszenie uczestnika konkursu

oświadczenie uczestnika konkursu

oświadczenie opiekuna - niepełnoletniego uczestnika